Intuitivano i jednostavno GUI (Graphical User Interface) rešenje.

Informacije o proizvodu

  • 1
    Šta je I.C.Services Configuration GUI?
  • 2
    Čemu služi I.C.Services Configuration GUI?
  • 3
    Korišćenje I.C.Services Configuration GUI?

I.C.S. Configuration GUI ???

Integrisani Servisi za Kolaboraciju (I.C.S.) je skup servisa čiji je zadatak da omoguće brzu i zaštićenu razmenu podataka kao što su Poziv, Video poziv, Chat (P2P ili Chat-rooms), prenos datoteka, prikaz ekrana (ili njegovod dela) na udaljenom računaru I.C.S. GUI omogućava konfiguraciju i praćenje statusa u realnom vremenu. Za nju vam nije potrebno ništa više od bilo kojeg modernijeg HTTP/HTTPS čitača. Ništa nije potrebno instalirati na lokalnom uređaju za konfiguraciju, što znači da nije bitno koji se uređaj koristi(računar, tablet, pametan telefon) kao ni operativni sistem instaliran na uređaju.

I.C.S. Configuration GUI - Funkcija

Dizajn I.C.S. Configuration GUI-a je u potpunosti podređen funkciji administracije servisa. Sa jednostavnim i preglednijim panelima i neinvazivnim integtisanim Help sistemom. Konfiguraciji sistema se pristupa na jednostavan način, odabirom željene opcije sa vidljivim panelom. Što omogućava unos i izmene rada servisa istim direktnim pristupom servisima, kao kada je u pitanju komandna linija servisa. Sve opcije su jasno označene i grupisane po relevantnosti, tako da se manje bitne opcije ne moraju popunjavati - one će biti popunjene predefinisanim optimalnim vrednostima. Takva funkcionalnost dodatno ubrzava i olakšava rad na administraciji (npr. nije potrebno za svakog pojedinačnog korisnika unositi "Dial-Plan" ako znamo da se u 90% slučajeva radi o podrazumevanoj vrednosti.). Ergonomija GUI-a je u svemu prilagođena radu Administratora, i njegovoj koncentraciji na zadatak koji treba obaviti - bez promotivnih poruka, reklama, i šljaštećih sličica koje samo odvlače pažnju i posle izvesnog vremena iritiraju svojom nesvrsishodnošću.

I.C.Services Configuration GUI - Korišćenje

I.C.Services Configuration GUI - Ceo sistem je dizajniran tako da se izvršava na samom serveru, bez preduslova u vidu podrške za JavaScript / Adobe Flash / ActiveX kontrola na administrativnoj stanici. Administracija servisa se radi centralizovano, sa jednog mesta i gotovo isključivo sa samo jednim ulogovanim administratorom u istom vremenskom periodu. To omogućava izvršavanje "server-side" skripti, bez uticaja na količinu sistemskih resursa raspoloživih za izvršavanje procesa poslovnih servisa, čije nesmetano izvršavanje jeste smisao celog rešenja. Istovremeno ovakav dizajn omogućava transparentnost u izboru uređaja za pristup i Administraciju I.C.S. sistema. GET, PUT, POST - nema izvršavanja skripti na lokalnom računaru.

Kontaktiraj me

Kontaktirajte me ukoliko imate pitanja u vezi I.C.Services Configuration GUI Softver-a. Ili vam je potrebna konsultacija, u svakom slučaju očekujte brzi odgovor.

Facebook Facebook
Google+ Google +
Email E-mail
LinkedIn LinkedIn