Zdravo, moje ime je Aleksandar Vulovic,

bavim se telekomunikacionim i informacionim sistemima.

Aleksandar Vulovic

“Većina programera se bavi programiranjem ne zato što očekuju da budu plaćeni, već zato što je programiranje zanimljivo.”
Linus Torvalds (Softverski inženjer, developer Linux kernel-a)

Prim. aut. - Hmmm, lako je njemu da daje takve izjave kad se rodio u Finskoj...

Konsultacije

Konsultacije

Glavni zadatak konsultanta nije da pruži šablonsko rešenje za zahtev korisnika, već da mu na osnovu postavljenih zahteva predoči šta bi trebalo da budu ciljevi, i kojim sredstvima se mogu ostvariti.
Vodeći pritom računa o budžetu i realnim potrebama kompanije korisnika.


Softver

Softver

Hardver je prestao da igra presudnu ulogu u odabiru proizvoda, kako po ceni tako i po karakteristikama (sve se to pravi u Kini). Za prenos govora, videa, pisanog teksta pa i FAX-ova sada su zaduženi softverski paketi, sve fleksibilniji, a samim tim i komplikovaniji za instalaciju i svakodnevno održavanje.

Usluge

Usluge

Stoga vam nudimo naše usluge konsultacije pri definisanju idejnih projekata, projektnih zadataka, i naravno realizacije istih. Takođe vam možemo ponuditi softverska rešenja za jednostavni, intuitivni i ergonomski rad na održavanju softverskih rešenja, kroz WEB-GUI bez potrebe za bilo kakvim instaliranim programom na vašim računarima.

Integrated Collaboration Services ( I.C.S.)